Tae-bo

Tae-bo je skupinový druh cvičení, který kombinuje prvky karate, taekwondo a boxu s prvky tanečního aerobiku. Nevytváří však žádnou choreografii. Cvičení Tae-bo zlepšuje svalovou sílu, flexibilitu, rovnováhu, koordinaci a hlavně vytrvalost.

Kombinace boje a aerobiku

Jedná se o aerobní cvičení, je proto vhodný pro redukci a udržení hmotnosti. Má také pozitivní vliv na srdce a oběhový systém. Toto cvičení má svou filozofii a mělo by vás především bavit.

Tae-bo znamená:

  • T – total – totální odevzdání se všemu, co dělám.
  • A – awarness – uvědomování si sebe sama.
  • E – excellence – perfektní přístup ke všemu, co dělám.
  • B – body – tělo jako nástroj ke změně.
  • O – obedience – otevřenost a oddanost ke změně.

Tři stupně úrovně

Tae-bo je rozděleno do 3 stupňů podle úrovně: Basic, Advanced a Master. Trenéři Tae-ba nosí podle stupně dosažené úrovně okolo zápěstí bandáže. Červené pro Basic trenéry, modré pro Advanced a černé pro Master trenéry.

Vítězství nad sebou samotným

Ústřední myšlenkou Basic je „Get the first place by your own“, „Neporovnávej se s ostatními, zvítěz sám nad sebou. Snaž se být stále lepší a lepší“. Tae-bo Basic posiluje všechny svalové skupiny, především hluboké svalstvo, které má na starosti vzpřímené držení těla.

Intenzivně posiluje svalstvo hýžďové, svaly pánve a břicha. Ošizeny nejsou ani svaly ramen a paží. Tae-bo Basic je spojeno s house music, která motivuje k co nejlepším výkonům.

Trénink povrchových svalů

V programech Advanced a Master jsou techniky zaměřené na trénink povrchovějších svalů a těch svalů, které nemají zásadní vliv na držení těla. House music je nahrazena hudbou hravější.

Vhodné pro všechny

Tae-bo mohou cvičit téměř všichni bez rozdílu věku, pohlaví nebo kondice. Pokud vás však trápí potíže se srdcem, máte umělé kloubní náhrady nebo artrózu, měli byste se nejprve poradit s ošetřujícím lékařem. Nedoporučuje se také dětem do 13 let, protože ještě nemají dostatečně vyvinutý svalový systém.

Koncept Tae-bo je rozdělen do 2 částí, lekce Tae-bo Intro a lekce Tae-bo.

Technika úderů na úvod

Při lekcích Tae-bo intro se učí a co nejvíce zdokonaluje technika jednotlivých úderů, kopů a jejich kombinací. Zároveň zlepšujete svalovou sílu a zpevňujete hýždě, boky a břicho. Lekce Tae-bo intro trvá obvykle 60 minut.

Začíná 10-ti minutovým zahřátím, následuje hlavní část. Posledních 10 minut hlavní části se opakují probírané techniky v tempu. Následuje dechové a relaxační cvičení na zklidnění.

Pokračuje intenzivním sledem kopů a úderů

Lekce Tae-bo je se také skládá z úvodního zahřátí, z hlavní části a závěrečného zklidnění, ale hlavní část je velice intenzivní a je složená z kopů, úderů a jejich kombinací, které na sebe bezprostředně navazují. Motto Tae-bo lekcí je „Learning by doing“, tj. učím se tím, že to dělám.